Z głębokim żalem i niepowetowanym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Pani dyrektor Jolanty Skręty,

długoletniego dyrektora Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach.

Nasze środowisko oświaty straciło wspaniałego i wyjątkowego mentora, przewodnika i nauczyciela, szefa i nad wyraz empatycznego człowieka.

Ta niespodziewana strata jest dla nas - pracowników ZAO ogromnym wstrząsem, z którego płynie żal i głęboki smutek.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Naszej drogiej Pani dyrektor, składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym.

~pracownicy Zespołu Administracyjnego Oświaty

Praktyczny kurs warsztatowy z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

O granty w nowym Programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W Programie na lata 2021-2027 dopuszczone zostały placówki prowadzone nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje non-profit, ale również przez spółki cywilne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą!

Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawne i terminowe złożenie wniosku do programu. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dyrektor szkoły lub inna odpowiedzialna osoba

Więcej informacji o programie ERASMUS+: www.szkolenia-erasmus.org

Szkoła lub przedszkole może pozyskać fundusze na:

 • Zagraniczne kursy i szkolenia dla kadry
 • Obserwację pracy w partnerskiej placówce (job shadowing)
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych za granicą (teaching assignment)
 • Zaproszenie ekspertów z zagranicznych placówek
 • Krótko- lub długoterminowe wyjazdy uczniów w celu uczenia się za granicą
 • Wymiany grup uczniów

UWAGA! Najbliższe nabory wniosków dla szkół:
AKCJA 1: Mobilność edukacyjna
TERMIN NABORU: 1 kwartał 2023 r
AKCJA 2: Partnerstwa na małą skalę; Partnerstwa w zakresie współpracy
TERMIN NABORU: 1 kwartał 2023 r

TERMIN WARSZTATÓW MODUŁOWYCH ONLINE:
Data szkolenia: 17.10 - 27.10.2022 r.
Temat: Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ 2021-2027 oraz moduł dodatkowy WNIOSEK KA220-SCH - Partnerstwa w zakresie współpracy

Zapisy tutaj: www.szkolenia-erasmus.org/sektor/edukacja-szkoln

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • Jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert przeprowadzi Cię krok po kroku przez wniosek z wykorzystaniem nowego formularza ERASMUS+ 2021-2027 oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne
 • Jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu w projektach KA1 i KA2
 • W jaki sposób pozyskać partnera projektu
 • Jak skonstruować budżet, żeby placówka NIE dokładała środków własnych
 • Jak pozyskać akredytację ERASMUS+ w edukacji szkolnej
 • Jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w edycji ERASMUS+ 2021-2027, w najbliższych naborach wiosną i jesienią br.

-----

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.

W dniu 12 października w auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się niezwykła uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Na tę okoliczność Burmistrz Słubic zaprosił wszystkich pracowników szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych oraz żłobka.

Uroczystość rozpoczęła się krótkometrażowym filmem-sondą zrealizowaną przez naszą telewizję HTS Słubice. Tematem przewodnim była oczywiście szkoła i nauczyciele.

Uczniowie, przypadkowi przechodnie chętnie, szczerze i bardzo entuzjastycznie wypowiadali się w tym temacie, opowiadając o swoich nauczycielach, szkolnych relacjach i wspomnieniach z tym związanych.

Po emisji filmu głos zabrał gospodarz uroczystości Burmistrz Słubic Pan Mariusz Olejniczak. Złożył wszystkim zebranym gościom najserdeczniejsze życzenia, dziękując za trud i ogrom pracy włożony w edukację, wychowanie i opiekę naszych dzieci.

Głos zabrała również zaproszona na uroczystość Pani Weronika Bursztynowicz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach.

Po życzeniach na scenie pojawiła się artystyczna gwiazda wieczoru - Stanisław Sojka z zespołem, który w sposób niezwykle hipnotyzujący zaczarował widownię, śpiewając utwory, które były wzruszające i poruszające, ale również wesołe i zabawne. Artysta między utworami opowiadał różne anegdoty nawiązując w ten sposób kontakt z publicznością.

 Po części artystycznej na gości czekał mini poczęstunek w foyer auli Collegium Polonicum.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

Jednym z głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Słubicach, jest podejmowanie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez ich aktywizowanie i uczenie konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z tych przedsięwzięć realizowanych od wielu lat jest prowadzenie autorskich kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice.

W związku z tym, 31 sierpnia 2022 r. roku Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2022/2023 a 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach odbyło się posiedzenie komisji w celu jego rozstrzygnięcia.

W skład komisji weszli:

Jolanta Skręty- Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty;

Sabina Matkowska – Kierownik Biura Spraw Społecznych;

Monika Boryń – Naczelnik Wydziału Administracyjnego;

Izabela Jasiewicz- Inspektor w Biurze Spraw Społecznych.

 

W tym roku nauczyciele i instruktorzy złożyli 27 ofert na prowadzenie autorskich zajęć pozalekcyjnych dla 27 grup uczestników liczących po 12-20 osób. Proponowane zajęcia obejmowały dzieci ze szkół podstawowych oraz z Placówki Wsparcia Dziennego.

Komisja szczegółowo zapoznała się ze wszystkimi ofertami. Po debacie postanowiono, że najważniejszymi kryteriami wyboru będą: zgodność zapisów w ofercie z ogłoszeniem o konkursie, spójność zaproponowanego tematu z treścią programu, pomysł  i sposób realizacji wychodzący poza ramy podstawy programowej odpowiadający potrzebom grupy odbiorców oraz aktywizowanie młodych ludzi w przedsięwzięcia o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym.

W związku z powyższym, komisja zgodnie postanowiła, że w tym roku do realizacji przyjmuje się 23 przedstawione oferty. Zatem od października 2022 roku do czerwca 2023 roku na terenie gminy będą realizowane następujące projekty:

1.    Barbara Zduńczyk – „Zejdźmy z kanapy” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

2.    Tatiana Uwarkin – „Kuchnie świata na wesoło” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

3.    Tatiana Uwarkin „Kreatywne rękodzieła” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

4.    Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

5.    Angelika Chustecka „Fitness dla młodzieży” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;

6.    Monika Kołoszyc „Szyję, rysuję, maluję” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;

7.    Mirosław Dębiec „Palantowe piątki” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

8.    Mirosław Dębiec „Futbolaki” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

9.    Krzysztof Rzóska „Gram, bo lubię” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

10. Krzysztof Rzóska „Szachy są the best” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

11. Daria Stanicka „Więcej ruchu dla maluchów” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

12. Henryk Dobrowolski „Zajęcia tenisa ziemnego” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

13. Paulina Grzeszczuk „Zabawy językiem migowym, czyli kurs języka migowego dla dzieci” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

14. Alicja Barszcz „Akademia małego artysty- Roztańczone stópki” w Szkole Podstawowej w Golicach;

15. Elżbieta Mierzejewska „Z lekkoatetyką za pan brat” w Szkole Podstawowej w Golicach;

16. Elżbieta Mierzejewska „Robotyka” w Szkole Podstawowej w Golicach;

17. Wioleta Szaniawska „Głowa pełna pomysłów” w Szkole Podstawowej w Golicach;

18. Elżbieta Kusz „Maskarada” w Szkole Podstawowej w Golicach;

19. Natalia Majchrzak „Język polski wcale nie musi być obcy” w Placówce Wsparcia Dziennego w Słubicach;

20. Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Placówce Wsparcia Dziennego w Słubicach;

21. Monika Jakuszewicz „Razem śpiewamy i frajdę z tego mamy!” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach;

22. Katarzyna Bartosz, Anna Michałczak „Polsko-niemieckie zabawy na małej scenie” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach;

23. Małgorzata Tomala- Kotek „Kotek-motek dziergać każdy może” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach.

Wybrane przez komisję oferty cechowały się spójnością celów, tematyki, form realizacji oraz doboru grupy docelowej, innowacyjnością lub kontynuacją przedsięwzięć cieszących się dużą popularnością w latach poprzednich połączoną z otwartością na nowych uczestników. Wszystkie przyjęte projekty zawierają elementy nauki umiejętności społecznych wspomagających harmonijny rozwój młodych ludzi a także zawierają opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym.

Oferty nie przyjęte do realizacji:

1.    Oksana Kondratyuk „Easy English” w Szkole Podstawowej w Golicach;

2.    Bogdan Zduńczyk „Muzyka uczy i bawi” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

3.    Daria Stanicka „Czytajki pomagajki” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

4.    Emilia Iwaszkiewicz „Dzieci na scenie” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach.

 Zatwierdził:

Burmistrz Słubic

(-) Mariusz Olejniczak