Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do klasy czwartej sportowej w  Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach.

Szczegółowe informacje o sposobie składania dokumentów zostaną podane
w terminie późniejszym.

Dokumenty do pobrania: