OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach i Szkoły Podstawowej w Kunowicach.

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI Z OBWODU

 Dokumenty do pobrania:

 Zgłoszenie - 1) Zgłoszenie do klasy pierwszej

 Załącznik   - 2) Oświadczenie do zgłoszenia do klasy pierwszej

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DZIECI SPOZA OBWODU

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek - 3) Wniosek do klasy pierwszej

 Załącznik  - 4) Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata w preferowanej szkole

 Załącznik  - 5) Oświadczenie, że rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w preferowanej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły

 Załącznik  - 6) Oświadczenie, że w obwodzie preferowanej szkoły zamieszkują krewni kandydata

Szczegółowe informacje o sposobie składania dokumentów zostaną podane
w terminie późniejszym.