OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach i Szkoły Podstawowej w Kunowicach.

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI Z OBWODU

 Dokumenty do pobrania:

 Zgłoszenie - 1) Zgłoszenie do klasy pierwszej

 Załącznik   - 2) Oświadczenie do zgłoszenia do klasy pierwszej

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DZIECI SPOZA OBWODU

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek do klasy pierwszej spoza obwodu

 Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata w preferowanej szkole

 Oświadczenie, że rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w preferowanej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły

 Oświadczenie, że w obwodzie preferowanej szkoły zamieszkują krewni kandydata