komunikaty

Informujemy o wolnych miejscach w placówkach wychowania przedszkolnego.

Załączniki
Download this file (WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH.pdf)WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH.pdf[ ]129 kB
szczepienie covid

             Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Już wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.

Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.

informacje o stypendiach

Pomoc materialna dla uczniów – STYPENDIA SZKOLNE w roku szkolnym 2021/2022

Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Słubice w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, tj. niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Tryb i sposób udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Uchwała XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.

rekrutacja przedszkoli

 W związku z rozpoczynającą się 24 maja 2021r. rekrutacją  uzupełniającą do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych,  dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach: