Wyniki konkursu dla nauczycieli

W załączniku informacja z rozstrzygnięcia konkursu dla nauczycieli na koła zainteresowań.

Załączniki
Download this file (protokół koła zainteresowan.pdf)protokół koła zainteresowan.pdf[ ]113 kB
komunikaty

Informujemy o wolnych miejscach w placówkach wychowania przedszkolnego.

Załączniki
Download this file (WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH.pdf)WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH.pdf[ ]129 kB
Nauczycielki z nowego projektu

Dzięki współpracy gminy Słubice z Czepczyński Family Foundation do uczniów naszych szkół trafią książki ” ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, a nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały edukacyjne, które będą mogli wykorzystać w czasie lekcji wychowawczych. Fundacja prowadzić też będzie szkolenia metodyczne dla pedagogów. Projekt ABC – Empatii skupia się na likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Ma też kształtować empatyczne i świadome postawy wśród najmłodszych, tak by wyczulić ich na potrzeby ich kolegów i koleżanek, którzy mierzą się z niepełnosprawnościami i schorzeniami.

informacje o stypendiach

Pomoc materialna dla uczniów – STYPENDIA SZKOLNE w roku szkolnym 2021/2022

Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Słubice w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, tj. niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Tryb i sposób udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Uchwała XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.