w   sprawie   ograniczonego   funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i żłobka

      Na podstawie informacji Premiera, Ministra Zdrowia w okresie od dnia   29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. czasowo ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Opieka organizowana będzie dla:

-       dzieci   posiadających orzeczenie   o potrzebie kształcenia specjalnego,

-        dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-        dzieci rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powyżsi rodzice proszeni są o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail dyrektora wniosku zawierającego:

-       imię i nazwisko dziecka

-        informację  o miejscu aktualnego zatrudnienia rodziców i wykonywaniu pracy w obecnej chwili.

Wniosek musi zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz datę i czytelny podpis.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze reżim sanitarny zastosowany w jednostce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Pozostali rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego ZUS.       

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek.

 

 

W związku z rozpoczynającą się 22 marca 2021r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych,  dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach - 63 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach - 52 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach - 34 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach - 39 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach - 21 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - 17 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Golicach  - 13 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kunowicach – 24 miejsca

- Punkt Przedszkolny w Świecku - 16 miejsc

- Punkt Przedszkolny w Golicach - 8 miejsc

- Punkt Przedszkolny w Kunowicach - 15 miejsc

Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli

 

 

 

W związku z rozpoczynającą się 22 marca 2021r. rekrutacją do klas I szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu, dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach - 16 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Golicach  - 16 miejsc

  Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol

Informacja w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych oraz klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach.

Zgodnie z harmonogramami rekrutacji zamieszczonymi na stronie www.edukacja.slubice.pl rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych oraz klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach.

 

W związku z sytuacją epidemiczną wniosek o przyjęcie można złożyć w następujący sposób:

-  wniosek wraz z załącznikami (w zaklejonej kopercie) dostarczyć do wybranej jednostki i wrzucić do skrzynki z napisem „REKRUTACJA”, ustawionej w wyznaczonym miejscu w jednostce lub

- wniosek wraz z załącznikami przesłać pocztą tradycyjną na adres wybranej jednostki.

Wniosek można złożyć do maksymalnie trzech wybranych jednostek.

Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku – w szczególności numery telefonów i adresy e-mail.

W ciągu 3 dni roboczych otrzymają Państwo, na podany we wniosku adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny z jednostką.

Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są na stronie: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli lub http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.

Poniżej dane teleadresowe poszczególnych jednostek oświatowych.

Lp.

Nazwa jednostki, adres

Adres mailowy i telefon

Imię i nazwisko dyrektora

1.

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Jarzębinka”

ul. Kopernika 62

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 758 23 12

Jadwiga Grabowska

2.

Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio”

ul. Narutowicza 17

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 758 27 93

Małgorzata Tomala-Kotek

3.

Przedszkole Samorządowe nr 3

„Miś Uszatek”

ul. Podchorążych 3

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 758 27 82

Kamila Łopusiewicz

4.

Przedszkole Samorządowe nr 4

„Krasnal Hałabała”

ul. Boh. Warszawy 8

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 758 31 56

Dorota Kotuła

5.

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Woj. Polskiego 1

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 758 22 23

Aurelia Wolny

6.

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Woj. Polskiego 38

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 758 27 15

Katarzyna Leśniak-Werwińska

7.

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Kilińskiego 8

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 758 22 43

Monika Bugielska

8.

Szkoła Podstawowa w Kunowicach

ul. Słubicka 18, Kunowice

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

602 690 129

Arkadiusz Kokociński

9.

Szkoła Podstawowa w Golicach

ul. Słubicka 1, Golice

69-100 Słubice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

95 759 32 06

Teresa Wieczorek- Kudryk