rekrutacja na rok szkolny

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli samorządowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach.

Wszelkie informacje na ten temat oraz niezbędne dokumenty do złożenia dostępne są odpowiednio:

tutaj PRZEDSZKOLA

tutaj KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWE

tutaj KLASA CZWARTA SPORTOWA

przetarg

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach ogłasza przetarg nieograniczony na dowozy szkolne w 2021 roku.

 Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty są dostępne na stronie https://zaoslubice.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28185.

Zapraszamy  Przewoźników do składania ofert!

Politechnika Warszawska przy współpracy z samorządem gminy Słubice realizuje projekt "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy", który aktywnie angażuje się w zapewnienie wysokiej jakości nauczania matematyki w szkołach, poprzez udostępnienie zaawansowanych narzędzi edukacyjnych. Zeszyt.online to nowoczesna platforma edukacyjna, na której pod opieką sztucznej inteligencji, uczniowie naszych szkół podstawowych podnoszą swoje umiejętności matematyczne.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

spis rolny

Uwaga mieszkańcy!

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.