Na podstawie uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2019 rok Burmistrz Słubic ogłasza Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice.

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Słubicach, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach i w Golicach oraz punku przedszkolnego w Świecku, w Kunowicach i w Golicach oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach i Szkoły Podstawowej w Kunowicach.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania w zakładce INFORMACJE (ważne informacje).

Burmistrz Słubic zaprasza na Sobotę dla Rodziców Wykłady i warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze. 28 września 2019 r. Collegium Polonicum w Słubicach. Szczegóły w załączniku.