KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Administracyjny Oświaty z siedzibą w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) telefonicznie: 95 737 20 58

Inspektor danych osobowych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez dyrektora Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach zawartych w Uchwale Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami państwa danych osobowych będą – nie dotyczy.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane w okresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w obowiązujących przepisach o archiwizacji dokumentów. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, są one niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.